V červnu 2022 byla dokončena a předána stavba mostu II/414 Drnholec – Mikulov, most ev. č. 414-007:

  • Zakázka: II/414 Drnholec – Mikulov, most ev. č. 414-007
  • Místo stavby: Most ev. č. 414-007 – most mezi obcemi Drnholec a Novosedly pře řeku v Dyji
  • Investor: Správa a údržba silnic JMK
  • Cena: 49 257 152 Kč bez DPH
  • Délka mostu: 98 m
  • Doba realizace: 5/2021 – 6/2022

Vzhledem k havarijnímu stavu původní nosné konstrukce bylo rozhodnuto o náhradě celého mostního objektu. Velkotonážním jeřábem byla snesena stávající NK a odbourány krajní podpěry, jež byly nově vybetonovány. Mezilehlé pilíře byly po zhodnocení stavu také zdemolovány a v jejich místě byly vystavěny nové stejného tvaru. Nová NK je složena z 21 předpjatých tyčových prefabrikátů dl 29,5m. Most má 3 prostá pole se spřaženou deskou tl. 25cm. Šířka mostu i s římsami je 9,55m.

V galerii naleznete fotografie z průběhu stavby a můžete i porovnat finální podobu nového mostu s jeho původním stavem.

Zveřejněno: 29.06..2022

Back to list