I/35 Olomouc – oprava mostu 35-146

Datum realizace: červenec 2016 – červen 2017
Finanční objem: 38 693 046 Kč
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc

Popis:

Rekonstrukce mostního objektu na silnici I/35. Původní most byl podélně prořezán a rozdělen na 2 nezávislé mosty, uložené na společných opěrách a pilířích. Konstrukce mostu je rozdělena na 4 pole.

Demoličními pracemi došlo k odstranění zábradlí, říms, vozovek, izolace, závěrných zídek a vyrovnávací betonové vrstvy. Každé pole bylo zvednuto pro provedení výměny ložisek, zainjektování předpínacích kanálků a sanace betonové konstrukce. Byly vyměneny všechny ložiska (120ks elastomerových desek) a dilatační závěry (10ks).

Nově provedena spřažená ŽB deska, závěrné zídky, izolace, litý asfalt, římsy (vnitřní – přefabrikované, venkovní – monolitické), vozovky, kopletní sanace ŽB konstrukce, dlažby a revizní schodiště pod most, zábradlí. Na mostě jsou nově osazeny sloupy veřejného osvětlení, podpovrchová čidla pro řízení semaforů a krycí elastomerové gumy na středových římsách. Délka mostu – 112 metrů.

Back to list