II/150 Havlíčkův Brod – most ev.č. 150-025

Datum realizace: květen 2016 – prosinec 2016
Finanční objem: 27 404 010 Kč
Investor: Kraj Vysočina, Město Havlíčkův Brod, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava

Popis:

  • Délka přemostění: 9,96 m
  • Délka mostu: 20,10 m

Předmětem díla byla rekonstrukce stávajícícho mostního objektu (kompletní demolice a výstavby mostu nového) a rekonstrukce přilehlé kominkace II/150 v délce 0,6 km. Stavba se nachází v intravilánu města Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina.

Most převádí automobilovou dopravu přes potok Žabinec. Délka mostu je 20,1 m, délka přemostění je 9,96 m. Mostní objekt je kolmý s jedním polem. Nosná kce je monolitická rámová kce se svislou kcí z monolitického železobetonu založená na základových pasech a mikropilotách.

Součástí stavby byla výstavba nového připojovacího a odbočovacího pruhu ma silnici I/38, úprava chodníků, křižovatky silnic II/150 a I/38, výstavba operné zdi. Akce vyvolala přeložky inženýrských sítí (plynovod, vodovod, elektro a sdělovací kabely, veřejné osvětlení, světelná signalizace).

Součástí stavby byla obnova zpevnění potoka Žabince, stávající opevnění bylo odstraněno a nově bylo provedeno v délce 56,8 m. Zpevnění dna koryta bylo provedeno u lomového kamene v tl. 0,2 m do betonu tl. 0,15 m.

Back to list