II/374 Adamov – Bílovice most 374 – 039

Datum realizace: duben 2017 – duben 2018
Finanční objem: 21 514 254,95 Kč
Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Popis:

Stavbou se rozumí výstavba nového mostu ev. č. 374 – 039 mezi obcemi Adamov – Bílovice nad Svitavou, okres Brno – Venkov, který převádí silnici II/374 přes koryto řeky Svitavy.

Současný používaný most tak bude nahrazen mostem novým, který bude umístěn přibližně do stejné polohy jako původní obloukový most zničený během 2.Světové války.

Výstavbou nového mostu bude vyvolána potřeba přeložky několika objektů (potok Skok, včelín, vedení NN, kanalizace), výstavbu propustku a sjezdů.

Stavba se nachází v extravilánu na silnici II/374. Začátek, resp. konec úpravy silnice bude směrově i výškově plynule navazovat na stávající komunikaci, délka úseku úpravy silnice je 201 m.

Back to list