Odpadní kanál rybníka „Uničovský“, k.ú. Litovel

 

Termín realizace: říjen 2018 – duben 2019
Finanční objem:  5 838 698,24 Kč
Investor: Město Litovel

 

Popis:

Předmětem díla bylo:

  • SO1 – Požerák: nahrazení starého požeráku novým, z kvalitního vodostavebního betonu, s přepadovou šachtou a pohyblivou hranou. Nahrazení starého betonového potrubí v délce 115m.
  • SO2 – Opěrná zeď: nahrazení zvětralé opěrné zdi novou, kratší, v délce 22,5 m.
  • SO3 – Loviště: oprava a prohloubení narušeného, již nevyhovujícího loviště s nově zbudovaným sjezdem z chodníku pro lepší dopravní obslužnost, v délce 17m.
  • SO4 – Propustky: zvednutí dna propustek tak, aby jeho niveleta navazovala na stávající dno kanálu před a za propustkem, a tím se zabránilo jeho zanášení.
Back to list