Přírodní koupací biotop Otaslavice

 

Termín realizace: prosinec 2017 – červenec 2018
Finanční objem:  16 653 765,40 Kč
Investor: Obec Otaslavice, Územně samosprávný celek

 

Popis:

Předmětem akce byla částečná demolice stávajícího bazénového komplexu, výstavba nové budovy objektu zázemí, včetně pánských a dámských toalet, wc, šaten bufetu, zázemí pro plavčíka a technické místnosti.

Výstavba nového přírodního koupacího objektu s čistícími litorály, oplocení objektu a veškerými novými inženýrskými sítěmi.

Back to list