Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská

 

Termín realizace: březen 2019 – červenec 2020
Finanční objem:  98 366 827,16 Kč
Investor: Moravskoslezský kraj

 

Popis:

Předmětem stavby byla rekonstrukce silnice II/479 v souvislé délce 2,2km. Rekonstruovaný úsek silnice je vymezen křižovatkou se silnicí I/11 (ulice 17. listopadu) a křižovatkou MK ulice Třebovická a dále úsekem na mostech ev. č. 479-003 přes koridorovou železniční trať.

Součástí stavby je i rekonstrukce ocelových mostů v Ostravě Svinově přes trať SŽDC na silnici II/479. Rekonstrukce mostů se týká mostního svršku, sanaci nosné konstrukce a spodní stavby.

Silnice II/479:

 • Frézování 33 047 m2
 • Recyklace za studena 32 040 m2
 • Asfaltová vrstva ložní ACL 16+32 336 m2
 • Délka obrub 8 099 m
 • Jednořádek 675 m
 • Dvouřádek 7 291 m
 • Uliční vpusti 88 ks

Mosty 479-003 – Rekonstrukce mostů:

 • Ocelová dvoutrámová konstrukce s vloženým polem – Gerberův nosník
 • Délka přemostění: 144 m
 • Délka mostu: 151,50 m
 • Délka nosné konstrukce: 146,19 m
 • Rozpětí polí 35,50m + 73,00m + 35,50m + 52,00m (vložené pole)
 • Šikmost mostu: 90°
 • Volná šířka mostu: 151,50 m
 • Šířka mostu: Proměnná 15,01 m – 15,06 m
 • Výška mostu nad terénem: 12,74 m
 • Stavební výška: 2,55 m
 • Plocha nosné konstrukce: 4405,74 m2 (2+ 2202,87 m2)
Back to list