Výpravní budova v Přerově

Termín realizace: září 2018 – listopad 2019
Finanční objem:  14 575 351,- Kč bez DPH

  • 92,16% tj. 13 433 403,- Kč (IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.)
  • 0,54% tj. 78 787,- Kč (Hroší stavby Morava a.s.)
  • 2,73% tj. 97 350,- Kč (AŽD Praha s.r.o.)
  • 0,75% tj. 108 738,- Kč (TRAMO RAIL a.s.)
  • 3,82% tj. 557 073,- Kč (Unistav Chrast s.r.o.)

Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Popis:

Rekonstrukce vícepodlažní výpravní budovy zapsané jako nemovitá kulturní památka pod katalogovým číslem 100121475.

Předmětem akce byla renovace vnější fasády 1. nástupiště včetně sanace zdiva. Profilování architektonické výzdoby – rustika, pilastry, šambrány, římsa – zhotovení jádra z kompresí vysoceporézní zatřené omítky prováděné ručně, portál s tympanonem a čtyři pilastry – výroba z minerální odlévací hmoty, včetně silikonové formy z materiálu, včetně montáže a kotvení na fasádu lepidlem a kotevní výměna výplní okenních a vnějších dveřních otvorů, úprava plochy dvorany, rekonstrukce prostor bývalé releovny a navazujících místností, včetně nového sociálního zařízení.

Back to list