Silnice I/44 Vlachov – Rájec

Datum realizace: březen 2009 – září 2014
Finanční objem: 865 243 123 Kč, 30,67%; 265 370 065 Kč
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc

Popis:

  • Délka přeložky silnice: 2 889m
  • Přeložky inženýrsky sítí(VTL STL plynovody, sdělovací kabely, DOK)
  • 2 mostní objekty
  • silniční kanalizace
  • úpravy meliorací
  • rekultivace

Hlavní stavební objekt SO 101 Přeložka silnice I/44 je navržena v km 5,141.125 až km 8,030 v kategorii S 22,5/100, délka přeložky je 2 889m. Realizace přeložky si vyžádala, celou řadu přeložek inženýrských sítí (VTL, STL plynovody, sdělovací kabely, DOK), přeložky stávajících silnic III tř., přeložku Slavoňského potoka.

Vystavěny byly rovněž 4 mostní objekty založené na vrtaných pilotách, 3 objekty protihlukových stěn, gabiónové a zárubní zdi. Součástí stavby byla výstavba provizorních komunikací, obslužných polních cest, silniční kanalizace, úpravy meliorací, rekultivace a vegetační úpravy. Most SO 202 za 73,8 mil. Kč bez DPH – délka mostu 63,0 m; most SO 203 za 30,8 mil. Kč bez DPH – délka mostu 31,3 m.

Back to list