Stavby vodovodů a kanalizací

Realizace inženýrských sítí

Vodovody

V rámci výstavby  vodovodů realizujeme vodovodní řády, dále mimo hlavních řádů vodovodů také měrné a revizní šachty a vodovodní přípojky. Z hlediska použitého materiálu používáme plast a litinu.

Kanalizace

V rámci výstavby kanalizací realizujeme splaškové a dešťové kanalizace, zejména gravitační stokové sítě. Stavíme hlavní kanalizační stoky, sběrné, revizní a čerpací šachty, retenční nádrže, vsakovací objekty a kanalizační přípojky. Z hlediska materiálu použitého při provádění  staveb využíváme všechny běžné hmoty a materiály, jako je plast, kamenina, beton, sklolaminát a litina.

Dále pak jsem schopni zajistit realizaci díla i bezvýkopovou technologii.

Kontaktní osoby

Ing. Svatopluk Novák

ředitel divize liniové stavby

+420 602 563 351

svatopluk.novak@ids-olomouc.cz

Jan Švéda, DiS.

stavbyvedoucí
+420 725 452 432

sveda@ids-olomouc.cz