Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě – etapa A2

Předmětem projektu byla úprava veřejného prostranství severní části náměstí Družby kolem ulice Sokolovská – prostoru před obchodním centrem Bohemia. Tato etapa zahrnovala úpravy „kamenného“ náměstí a řešení ploch ze severní strany ulice Sokolovská. Jednalo se především o vytvoření vyššího pobytového plata, které navazuje na přilehlé komerční jednotky podél celého objektu Bohemia. Přechod do nižší části náměstí tvoří vyrovnávací terénní stupně, které je možné využít v méně frekventovaných polohách pro odpočinek a posezení. Na hlavních komunikačních směrech je výškový rozdíl překonán regulérními venkovními schodišti. Mezi stupně je umístěna šikmá plocha s vodním prvkem. K ulici Sokolovská přiléhají segmenty šikmých parkovacích stání, které jsou doplněny o zeleň a jsou vymezeny betonovými zídkami.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Zveřejněno: 28.12.2022

Back to list