V měsíci říjnu 2019 zahajujeme výstavbu nosné konstrukce Přerovské estakády na probíhající stavbě I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí.

                                                                                                                                                        Zveřejněno dne: 15. 10. 2019

Back to list