Kariéra v IDS Olomouc

Chcete pracovat s námi? Zde najdete aktuálně poptávané pozice. Pro další postup pokračujte na konkrétní nabídku.

Kariéra v IDS Olomouc

Chcete pracovat s námi? Zde najdete aktuálně poptávané pozice. Pro další postup pokračujte na konkrétní nabídku.

Benefity

Výhodné mzdové podmínky, motivační odměny

v závislosti na dosažených výsledcích

Zázemí stabilní české společnosti

5 týdnů dovolené

po odpracování kalendářního roku

Rodinné tarify

Odměna za doporučení nového zaměstnance

(Referral program)

Stravné v maximální výši

Příspěvek na penzijní pojištění

Pojištění odpovědnosti zaměstnance

za škodu způsobenou při výkonu povolání hrazené zaměstnavatelem

Benefiční a věrnostní program

vysoké odměny při pracovních výročích, placené indispoziční volno a další

Sportovní program MultiSport

programy pro sport a regeneraci

Firemní teambuildingové akce

Poslední aktuality

IMG_2170

Zastávka MHD Kotva v Ostravě dokončena

V průběhu března a dubna 2021 probíhaly stavební práce na zastávce MHD Kotva na ulici Výškovická v katastrálním úřadu Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava.

 • Zakázka: 20038 – Zastávka MHD Kotva, ulice Výškovická
 • Investor: Statutární město Ostrava
 • Termín dokončení: 28.dubna 2021

 

Předmětem akce byla:

 • rekonstrukce stávajících nástupních tramvajových ostrůvků v obou směrech
 • rozšíření křižovatky na ul. Výškovická (silnice II/4787), začlenění cyklistické stezky do přidruženého prostoru křižovatky ve směru ul. Volgogradská-Čujkovova
 • rekonstrukce autobusových zastávek příměstské dopravy
 • rekonstrukce stávající světelné signalizace (SSZ)
 • vybudování přechodů pro chodce přes tramvajové těleso tvaru „Z“ s celogumovými, pochozími, demontovatelnými panely
 • rekonstrukce kanalizace a úpravu kolejiště v prostoru křižovatky
 • přeložky stávajících inženýrských sítí (veřejného osvětlení, kamerového systému OVANET, trakčních kabelů, trolejového vedení)
 • úprava horkovodu a sadové úpravy

Zveřejněno: 23.6.2021

20210331_124149

Most na JV obchvatu Havlíčkova Brodu již dostává obrysy

 • Zakázka: SO 206 – Most na sil. I/38 přeš řeku Šlapanku a trať ČD
 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Délka mostu: 271.02 m
 • Výška mostu: 25.50 m
 • Předpokládaný termín dokončení: podzim 2022

 

Most přes řeku Šlapanku a trať ČD Jihlava – Havlíčkův Brod je nejdelším ze sedmi mostních objektů na budovaném jihovýchodním obchvatu Havlíčkova Brodu. Celková délka mostu bude 271.02 metrů. Stavbu mostu, který se nachází jižně od centra města, ztěžují územní podmínky. Most překračuje hluboké údolí řeky Šlapanky, kterým vede i tříkolejná trať ČD s manipulační kolejí. Západní stranu údolí tvoří strmý břeh s výškovým rozdílem 16.5 metrů a s četnými skalními výchozy. Svou výškou bude most tedy přesahovat 25 metrů. V prostoru pod mostem se navíc nachází nadzemní i podzemní inženýrské sítě a v korytu řeky Šlapanky žije chráněná vydra říční, což vyžaduje ohleduplnost při stavebních pracích.

„V současné době se dokončují práce na spodní stavbě – 2 pilíře máme hotové a postupně dokončujeme 4 chybějící, z nichž nejvyšší měří 21m. Zároveň připravujeme první pole nosné konstrukce pro betonáž na pevné podpěrné skruži, přičemž máme připraveno podbednění a budou navazovat armovací práce,“ uvedl stavbyvedoucí Ing. Michael Korec.

Zveřejněno: 16.6.2021

Stavba roku 2020 Olomouckého kraje

V pátek 4. června 2021 proběhlo za účasti hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka slavnostní vyhlášení cen Stavba roku 2020 Olomouckého kraje, kde společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s. získala dvě ocenění.

TITUL Stavba roku 2020 Olomouckého kraje v kategorii Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské získala stavba Tramvajové trati 8. května v Olomouci.

Autor: HBH Projekt spol. s.r.o.

Investor:  Statutární město Olomouc

Dodavatel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.

Ocenění za společnost IDS přebíral Ing. Miloš Kolouch, vedoucí střediska Kolejové stavby.

ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské získala stavba Město Litovel – zvýšení dopravní bezpečnosti v lokalitě Pavlínka.

Autor: Ing. Petr Musil, Link Projekt s.r.o.

Investor:  Město Litovel

Dodavatel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.

 

Více informací naleznete na webových stránkách Olomouckého kraje: https://www.olkraj.cz/olomoucky-kraj-zna-drzitele-cen-stavba-roku-2020-aktuality-10508.html

Zveřejněno: 7.6.2021

Naše reference