Dne 11. 03. 2020 v 11:00 hod proběhla kolaudace akcí „Brantice ON – oprava“ a „Brantice ON – vestavba veřejných WC“. Obě díla byla objednateli předána v termínu dle SoD bez vad a nedodělků.

Kolaudační místní šetření dne 11.03.2020 bylo bez připomínek.

Publikováno dne: 12. 3. 2020