Zeptali jsme se našich zaměstnanců…

V průběhu měsíce února jsme se dotázali našich zaměstnanců na míru jejich spokojenosti. Pomocí anonymního dotazníkového šetření jsme zjišťovali, jak jsou naši zaměstnanci spokojeni s fungováním ve firmě, pracovním prostředím, zavedenou firemní kulturou a procesy. A kde naopak vidí prostor pro zlepšení. Celkem bylo osloveno 89 zaměstnanců firmy, přičemž odpovědělo 64 z nich (72%), a to na 59 otázek.

Níže zveřejňujeme výsledky několika otázek z letošního dotazníku spokojenosti.

Děkujeme tímto všem respondentům za zpětnou vazbu, otevřenost a za podnětné a konstruktivní připomínky.

Zveřejněno dne: 19.4.2021