Koncem června 2020 se zaměstnanci IDS vydali na exkurzi na stavbu estakády nad železniční tratí v Přerově-Předmostí: „I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí“.

Prohlídka po stavbě estakády byla primárně určena pro zaměstnance z nevýrobního sektoru společnosti ve snaze o lepší poznání stavebního procesu. Uskutečnila se pár dní před betonáží jedné z etap nosné konstrukce mostu a proběhla pod taktovkou Ing. Jaromíra Zajíčka, vedoucího střediska silničních a železničních mostů – oblast Jih, a za přítomnosti vedení společnosti.

Práce byly započaty v říjnu 2018, stavbyvedoucím výstavby estakády byl určen p.Tomáš Krejčí. Stavba estakády v Přerově-Předmostí je klíčová především svým rozsahem a významem pro město Přerov. Má za cíl snížit dopravní zátěž v Předmostí – ulevit podjezdu pod železniční tratí a navazující křižovatce ulic Polní a Velká Dlážka. V budoucnu má navíc sloužit jako sjezdová větev do Přerova z plánované dostavby dálnice D1.

Co se rozsahu stavby týče, estakáda v Přerově-Předmostí, o délce nosné konstrukce 501,5 metrů, je význačná pro své přemostění jak hlavního železničního koridoru na trase Přerov-Bohumín, tak stávající místní komunikace. Tato dvoupruhová estakáda je položena na 18 pilířích a na její stavbu bude celkově použito bez mála 10 000 metrů krychlových betonu.

Předpokládané datum zprovoznění estakády je stanoveno na duben 2021.

Zveřejněno dne: 04.08.2020

Zaměstnanci společnosti IDS a.s. při exkurzi na stavbě estakády: „I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí“. Foto: Ivana Hrabalová