Dne 7. listopadu 2020 proběhla poslední betonáž na stavbě pevné jízdní dráhy na ulici Výškovická v Ostravě – 2. úsek mezi ulicemi Pavlovova a Čujkovova.

Na ulici Výškovická probíhá rekonstrukce druhého úseku tramvajové trati dle projektové dokumentace vypracované společností METROPROJEKT Praha a.s. Tento projekt má za cíl jak zmodernizovat zastaralou tramvajovou trať, tak zároveň i zatraktivnit její vzhled i nejbližší okolí, a to zhotovením zatravněné pevné jízdní dráhy systému W-tram.

Zveřejněno dne: 12.11.2020

Poslední betonáž na stavbě „PJD na ul. Výškovická – 2.úsek mezi ul. Pavlovova a ul. Čujkovova‘, ze dne 7.11.2020. Foto: Tomáš Matušek