II/387 Bořínov – Nedvědice, hraniční most 387-012

Datum realizace: březen – říjen 2015
Finanční objem: 38 338 861 Kč
Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Popis:

  • Most 387-012
  • rozpětí 30,0 m
  • délka mostu je 43,181 m
  • Most 387-012
  • délka přemostění 10,0m
  • délka mostu je 18,548m
  • dva protisměrné jízdní pruhy základní šířky 2 x 3,0m

Předmětem stavby byla výstavba nové silnice II/387 v úseku Bořínov – Nedvědice v délce 645m a také obnova dvou stávajících mostů, které byly v havarijním stavu.

Mostní objekt ev.č. 387-012 překonává koryto řeky Svratky a byl proveden jako ocelový trám s ocelobetonovou spřaženou mostovkou vyztužený ocelovým obloukem o rozpětí 30,0m, délka mostu je 43,181m.

Mostní objekt ev.č. 387-013 překonává koryto Chlébského potoka a byl proveden jako železobetonový rám o délce přemostění 10,0m, délka mostu je 18,548m.

Součástí stavby byla i výstavba dvou trubních propustků a opěrné zídky v místě autobusové zastávky. Šířkové uspořádání komunikace sestává ze dvou protisměrných jízdních pruhů základní šířky 2 x 3,0m – kategorie S 7,5.

Back to list