Rekonstrukce a modernizace silnice III/0501 Slavkov u Brna,průtah

Termín realizace: duben 2021 – listopad 2022
Finanční objem:  29 088 374,89 Kč
Investor: Jihomoravský kraj

Popis:

Předmětem stavby byla rekonstrukce silnice III/0501. Jednalo se o všeobecné konstrukce a práce, byly zhotoveny nové chodníky a vjezdy, odstavné plochy a veřejné osvětlení.

Back to list