Oprava traťového úseku Bruntál – Malá Morávka

Termín realizace: květen – listopad 2019
Finanční objem:  29 051 333,53,- Kč
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Popis:

Oprava jednokolejné regionální trati Bruntál – Malá Morávka.

Bylo provedeno:

  • Vyčištění štěrkového lože strojní čističkou v délce 2,500 km
  • Doplnění štěrkového lože – 2.500,- m³ štěrku
  • Úprava geometrické polohy kolejí v délce 4.500,- m
  • Výměna kolejnic a upevňovadel
  • Změna konfigurace kolejí v dopravně Světlá Hora
  • Rekonstrukce šesti železničních přejezdů
  • Oprava nástupiště ve stanici Malá Morávka
  • Oprava devíti propustků a mostních objektů
Back to list