Oprava zastávky Teplice nad Bečvou

Termín realizace: prosinec 2017 – červen 2019
Finanční objem:  5 918 957,- Kč

  • Podíl zhotovitele: 99,5% tj. 5 889 157,- Kč (IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.)
  • Podíl podzhotovitele: 0,5% tj. 29 800,- Kč (TRAMO TRAIL a.s.)

Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Popis:

Rekonstrukce vícepodlažní výpravní budovy zapsané jako nemovitá kulturní památka pod katalogovým číslem 100133670.

Předmětem akce byla:

  • oprava pláště budovy a otvorových výplní
  • oprava podchodu, schodišť a přístřešku
  • úprava elektroinstalace a hromosvodu
  • oprava sdělovací a zabezpečovací techniky
Back to list