PJD na ulici Výškovická – 2. úsek mezi ul. Pavlova a ul. Čujkovova

 

Termín realizace: září 2020 – prosinec 2020
Finanční objem: 45 428 192,59  Kč bez DPH
Investor: Dopravní podnik Ostrava a.s.

 

Popis:

Předmětem stavby byla rekonstrukce dvoukolejné tramvajové trati úseku Čujkovova – Pavlova (2. úsek) v souvislé délce 335 m. V novém stavu se změnila konstrukce na zatravněnou pevnou jízdní dráhu systému w-tram, včetně závlahy (pevná jízdní dráha v délce 644 m + 30 m přechodová oblast).

Z důvodu zatravnění byla souvislá deska, která se běžně používá u tohoto typu konstrukce, nahrazena podélnými armovanými betonovými bloky s příčnými propojkami. Dále předmětem rekonstrukce byla výměna trakčního vedení a kompletní rekonstrukce tramvajové zastávky Zábřeh – Vodárna.

Back to list