Výpravní budova v Přerově – střechy a krovy

Termín realizace: březen 2020 – leden 2021
Finanční objem:  39 117 871,43,- Kč včetně dodatku bez DPH

  • zhotovitel: 91,07% tj. 11 946 445,51,- Kč bez DPH (IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.)
  • podzhotovitelé: 8,63% tj. 1 132 072,30,- Kč (SIGNALBAU a.s.)
  • podzhotovitelé: 0,3% tj. 39 353,62- Kč (SUEZ CZ a.s.)

Investor: Správa železnic, státní organizace

 

Popis:

Rekonstrukce vícepodlažní výpravní budovy pod dohledem Národního památkového úřadu, zapsané jako nemovitá kulturní památka pod katalogovým číslem 100121475.

Předmětem díla je:

  • oprava krovu a střechy – SO.01
  • pokládka nové krytiny
  • umělé osvětlení půdy a vyhřívání žlabů – SO.02
  • nová vnější ochrana před úderem blesku – SO.03 – Hromosvod
Back to list