Silnice I/60 Javorník – obchvat

Datum realizace: duben 2009 – červen 2013
Finanční objem:  326 041 000 Kč, 62%; 202 145 420 Kč
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Popis:

  • celková délka 5,012km
  • přeložka silnice a inženýrských sítí
  • realizace sedmi nových žb mostů

Stavba až na krátké úseky na ZÚ a KÚ má charakter novostavby o celkové délce 5,012 km. Hlavní objekt stavby ,,Přeložka sil. I/60″ je řešen jako silnice kategorie S 9,5/60, která prochází jen částečně intravilaném města Javorník.

Součástí stavby je kromě vynucených přeložek inženýrských sítí, drobných demolic a protihlukových opatření především realizace sedmi nových železobetonových mostů v trase hlavního objektu a dále propojení hlavní trasy na stávající místní slinice nižších tříd a městské komunikace.

Při realizaci prací na aktivní zóně byla použita technologie zlepšování vápnem a částečně i úplná výměna nevhodné zeminy.

Back to list