Tramvajová trať 8. května

Termín realizace: březen – prosinec 2020
Finanční objem:  71 359 958,80,- Kč
Investor: Statutární město Olomouc

Popis:

Účelem akce byla kompletní výměna tramvajové trati – 2 x 303,- m kolejí na pevné jízdní dráze včetně úplné rekonstrukce pěších a vozidlových komunikací v celém uličním prostoru. Součástí byla taktéž rekonstrukce kanalizace a vodovodu včetně domovních přípojek a ostatních inženýrských sítí.

Back to list