Společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. má  s Úřadem práce České republiky uzavřenou Dohodu o poskytování příspěvku z cíleného programu Antivirus č. OLA-CO-3010961/2020.

Do poskytování příspěvku dle výše uvedené Dohody z cíleného programu Antivirus je zapojen Evropský sociální fond. Příspěvek z Operačního programu Zaměstnanost byl hrazen z Evropského sociálního fondu (80,57 %) a ze státního rozpočtu ČR (19,43 %).

Zveřejněno: 3.6.2021