Na přístavišti ve Veselí pokračujeme v betonování pevné hrany.

                                                                                   Zveřejněno dne: 04. 03. 2020