Dne 6. září 2021 proběhl pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka již 19. ročník vyhlášení soutěže Stavba Vysočiny, kde společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s. získala čestné uznání v kategorii Dopravní stavby. Čestné uznání bylo uděleno stavbě Cyklostezka podél řeky Sázavy, Havlíčkův Brod za bezkolizní řešení křížení cyklostezky s mostem v korytě řeky.

Majitel: Město Havlíčkův Brod

Provozovatel: Technické služby Havlíčkův Brod

Hlavní architekt a projektant: Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o., Brno

Hlavní zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Olomouce

 

Více informací naleznete na webových stránkách Stavba Vysočiny: https://www.stavbavysociny.cz/stavba-roku/archiv-souteznich-staveb/stavba-roku-kraje-vysocina-2020/cyklostezka-podel-reky-sazavy-havlickuv-brod

Zveřejněno: 07.092021

Back to list