Od začátku července se firma IDS podílí na odstraňování škod po bleskových povodních v obci Šumvald a jeho přilehlé části Břevenec. Tyto obce na Uničovsku patří k nejpostiženějších oblastem, které byly v červnu 2020 zasaženy přívalovými dešti a následnými ničivými povodněmi.

Pomocí dvojice kráčejících bagrů Kaiser S2 se provádí odtěžení nánosů bahna a následné zpevňování koryta potoka Dražůvka. Dále pak probíhá čištění místních poldrů pro Lesy České republiky, které zde byly vybudovány v roce 2012 jako součást protipovodňových opatření.

Zveřejněno dne: 20.07.2020

Dvojice kráčejících bagrů Kaiser S2  při odstraňování škod po bleskových povodních v obcích Šumvald a Břevenec. Foto: Radek Kohoutek, Martin Ondruška