Kolejové stavby

práce na železnici
rekonstrukce tramvajových traťí
zdatný vyškolený personál

Kolejové stavby

Provádíme práce na železničních tratích, železničních stanicích a vlečkách.
Náplní střediska jsou rekonstrukce, opravy a modernizace železničního svršku, nástupišť, železničních přejezdů, železničního spodku, sanace pražcového podloží a odvodnění.

V souvislosti s modernizacemi železničních tratí zajišťujeme taktéž silnoproudé rozvody, trakční vedení, zabezpečovací a sdělovací zařízení a jiné související stavební a technologické celky.

Nedílnou součástí činností jsou rekonstrukce tramvajových tratí včetně složitých křížení tramvajových tratí a silničních komunikací.

Disponujeme odborně zdatným a vyškoleným personálem, který je připraven v jakékoliv situaci zvládat náročné požadavky investorů.

Kontaktní osoby

Ing. Martin Kolář

ředitel divize kolejových staveb
+420 778 401 556
kolar@ids-olomouc.cz