II/384 Brno, ulice Rakovecká

Termín realizace: srpen 2019 – prosinec 2020
Finanční objem:  45 202 423,23 Kč bez DPH

Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Popis:

Předmětem díla je:

  • rekonstrukce silnice
  • zhotovení opěrných zdí
  • rozšíření stávající komunikace pomocí vyztužených zemin a násypů
  • zajištění stěn výkopů
  • zhotovení nových zastávek a nástupišť
  • terénní úpravy a rekultivace všech dotčených ploch
Back to list