Aktuality

Tramvajová trať 8. května

Stavba bude zahájena dne 15. 3. 2020. Dojde zde ke kompletní rekonstrukci tramvajové trati na ulici 8. května v Olomouci, v délce cca 320 m.

Tramvajová trať bude zcela demontována a opětovně vybudována způsobem tzv. pevné jízdní dráhy, tj. namontována na podpěrách a zalita do betonu. Součástí stavebních prací bude i kompletní rekonstrukce trolejového vedení, včetně osazení nových trakčních stožárů. Před montáží kolejového svršku dojde k rekonstrukci všech inženýrských sítí, tj. páteřní kanalizace, kanalizačních přípojek, vodovodu, vodovodních přípojek, stožárů el. osvětlení a kabelových tras. Po těchto pracích bude celá komunikace včetně chodníků nově předlážděna ze žulových kostek. Součástí stavby je i rekonstrukce tramvajové zastávky.

Předpokládaný termín ukončení stavby je k 15. 11. 2020.

                                                                                                                                                                             Zveřejněno dne: 03. 03. 2020

Manažerské školení – školení techniků 2020

V termínu od 11. 2. do 13. 2. 2020 probíhalo Manažerské školení pro zaměstnance firmy.
Školení zahájil generální ředitel Ing. Petr Buchta v prostorách NUTREND D.S., a.s. v Olomouci.

                                                                                                                                                     Zveřejněno dne: 19. 02. 2020

Slavnostní zahájení stavby rekreačního přístavu Veselí nad Moravou

21. 1. 2020 proběhlo slavnostní zahájení stavby „Rekreační přístav Veselí nad Moravou“ za přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše.

                                                                                                                                                                         Zveřejněno dne: 28. 01. 2020

Beranění štětovnic na přístavišti

Na přístavišti Veselí nad Moravou probíhá od 20. 1. 2020 beranění ocelových štětovnic, které již budou trvale zabudovány a budou tvořit pevnou přístavní hranu.

                                                                                                                                                                        Zveřejněno dne: 28. 01. 2020

KDS nový člen holdingu

Novým členem holdingu se stala od srpna 2019 společnost KDS – Kladenská dopravní a strojní s.r.o.

                                                                                                                                                                     Zveřejněno dne: 09. 01. 2020

Rekreační přístav Veselí nad Moravou

26. 11. 2019 jsme převzali staveniště stavby Rekreační přístav Veselí nad Moravou. I přes mrznoucí počasí jsou práce v plném proudu. V současné době probíhá rozšiřování přístavního bazénu a příprava pro beranění štětové stěny.

                                                                                                                                              Zveřejněno dne: 08. 01. 2020

I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí

Na konci roku 2019 byla zabetonována první etapa nosné konstrukce mostu o délce 66 metrů. Mostovka v tomto místě přemosťuje hlavní železniční koridor Přerov – Ostrava. Začátkem tohoto roku dojde k odbednění této etapy a již začaly práce na dalších navazujících etapách nosné konstrukce.

                                                                                                                                                                             Zveřejněno dne: 08. 01. 2020

V měsíci říjnu zahajujeme výstavbu nosné konstrukce Přerovské estakády

V měsíci říjnu 2019 zahajujeme výstavbu nosné konstrukce Přerovské estakády na probíhající stavbě I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí.

                                                                                                                                                        Zveřejněno dne: 15. 10. 2019

V měsíci říjnu 2019 zahajujeme stavbu na Baťově kanálu

V měsíci říjnu 2019 zahajujeme stavbu: „Servisní stání služebních plavidel – Vnorovy I., Vnorovy II., Veselí n. M.“ na Baťově kanálu.

Investorem je Povodí Moravy, s.p. Termín dokončení stavby je 30.11.2020, zprovoznění plavby na Baťově kanálu je 30.4.2020.

                                                                                                                                                               Zveřejněno dne: 15. 10. 2019