Aktuality

Exkurze na stavbu: přístav Veselí nad Moravou

V úterý 27. července 2021 vyrazili zaměstnanci IDS na exkurzi již zkolaudovaného přístavu na Baťově kanále ve Veselí nad Moravou.

Přístav ve Veselí nad Moravou byl slavnostně otevřen na konci května letošního roku za účasti zástupců vlády i stovek návštěvníků. A v tomto týdnu si ho zajeli prohlédnout i naši zaměstnanci. Po přístavu je provedl stavbyvedoucí Ing. Jan Pospíšil spolu s Ing. Jaromírem Zajíčkem, vedoucím střediska silničních a železničních mostů – oblast Jih.

Komentovaná prohlídka přístavu byla obohacena o vědomostní kvíz, při kterém se naši zaměstnanci například dozvěděli, že přístav ve Veselí nad Moravou byl prvním přístavem v České republice s čerpací stanicí pohonných hmot. Že za rok se na dně přístavu usadí cca 6cm sedimentu a bude potřeba ho kompletně vypustit a vyčistit každých 8 až 10 let. Co je to nádní voda nebo jak digitalizace prostupuje i do českého stavebnictví v podobě inteligentního modelu BIM (Building Information Modeling).

Prohlídka přístavu byla zakončena plavbou po Baťově kanále, kde zaměstnanci vyslechli mimo jiné i slova pana kapitána o historii Baťova kanálu.

Zveřejněno: 29.07.2021

Sbírka pro Jižní Moravu

Firma IDS spolu se svými zaměstnanci zorganizovala sbírku na pomoc lidem z Jižní Moravy, kterým tornádo vzalo střechu nad hlavou.

Po úderu ničivého tornáda, které ve čtvrtek 24. června 2021 zasáhlo Jižní Moravu, jsme zorganizovali sbírku na pomoc lidem, kteří přišli o domov. Částku vybranou mezi zaměstnanci společnost IDS ztrojnásobila a věnovala lidem postiženým tornádem na opravu jejich domovů.

Rozhodli jsme se pro přímou pomoc rodině Lucie Opluštilové a Josefa Kuby, jejichž rodinný dům v obci Hrušky byl zasažen tornádem a po rozhodnutí statika zdemolován. Mezi našimi zaměstnanci se vybrala částka 41 550,- Kč, která byla navýšena o příspěvek firmy ve výši 83 100,- Kč. Šek s celkovým darovaným obnosem 124 650,- Kč předal rodině generální ředitel společnosti IDS Ing. Petr Buchta za přítomnosti vedení společnosti přímo v místě jejich dnes již zbouraného domu v obci Hrušky.

V galerii můžete shlédnout fotografie jejich rodinného domu před zničením, po zasažení tornádem a zbylou základovou desku, která zůstala po demolici.

Rodině Lucie a Pepy přejeme hodně sil v obnově bydlení a zároveň níže zveřejňujeme jejich poděkování našim zaměstnancům:

 

Ještě jednou chceme moc poděkovat Vaší společnosti a zaměstnancům za neuvěřitelnou štědrost a solidaritu! Nikdy v životě jsem nezažila tak obrovskou vlnu solidarity, která se nám všem v postižených oblastech dostává.

Velmi Vám děkujeme, že nám pomáháte vrátit se zpátky domů.

S Vaší velkou pomocí to půjde zase o něco snadněji.

Ze srdce si vážíme veškeré projevené podpory a pomoci.

Budeme Vás informovat, jak pokračujeme a snad brzy opět na viděnou.

Lucie a Pepi z Hrušek

Zveřejněno: 21.07.2021

Soutežíme o Stavbu Vysočiny

Do letošního 19. ročníku soutěže Stavba Vysočiny – Stavba roku Kraje Vysočina byla jako jedna z 18 staveb přihlášena i naše stavba cyklostezky podél řeky Sázavy v Havlíčkově Brodě.

Více informací na stránkách Stavba Vysočiny:

https://www.stavbavysociny.cz/stavba-roku/archiv-souteznich-staveb/stavba-roku-kraje-vysocina-2020/cyklostezka-podel-reky-sazavy-havlickuv-brod#

Zveřejněno: 19.07.2021

PJD na Výškovické se zazelenala

Pevná jízdní dráha na Výškovické se zazelenala.

Travní koberce položeny. Modernizace tramvajové trati na ulici Výškovická v Ostravě dokončena.

 

Pro více informací viz článek na stránkách Dopravního podniku Ostrava:

https://www.dpo.cz/pro-cestujici/aktuality/novinky/5509-2021-06-18-tz-pavlovova-vyskovicka.html?fbclid=IwAR1Wfoqn0f1304Hg1BnOaGk4N5Dcq4QyrbaNM6RnBpXhdhz2IErY8wB4360

Zveřejněno: 25.6.2021

Zastávka MHD Kotva v Ostravě dokončena

V průběhu března a dubna 2021 probíhaly stavební práce na zastávce MHD Kotva na ulici Výškovická v katastrálním úřadu Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava.

 • Zakázka: 20038 – Zastávka MHD Kotva, ulice Výškovická
 • Investor: Statutární město Ostrava
 • Termín dokončení: 28.dubna 2021

 

Předmětem akce byla:

 • rekonstrukce stávajících nástupních tramvajových ostrůvků v obou směrech
 • rozšíření křižovatky na ul. Výškovická (silnice II/4787), začlenění cyklistické stezky do přidruženého prostoru křižovatky ve směru ul. Volgogradská-Čujkovova
 • rekonstrukce autobusových zastávek příměstské dopravy
 • rekonstrukce stávající světelné signalizace (SSZ)
 • vybudování přechodů pro chodce přes tramvajové těleso tvaru „Z“ s celogumovými, pochozími, demontovatelnými panely
 • rekonstrukce kanalizace a úpravu kolejiště v prostoru křižovatky
 • přeložky stávajících inženýrských sítí (veřejného osvětlení, kamerového systému OVANET, trakčních kabelů, trolejového vedení)
 • úprava horkovodu a sadové úpravy

Zveřejněno: 23.6.2021

Most na JV obchvatu Havlíčkova Brodu již dostává obrysy

 • Zakázka: SO 206 – Most na sil. I/38 přeš řeku Šlapanku a trať ČD
 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Délka mostu: 271.02 m
 • Výška mostu: 25.50 m
 • Předpokládaný termín dokončení: podzim 2022

 

Most přes řeku Šlapanku a trať ČD Jihlava – Havlíčkův Brod je nejdelším ze sedmi mostních objektů na budovaném jihovýchodním obchvatu Havlíčkova Brodu. Celková délka mostu bude 271.02 metrů. Stavbu mostu, který se nachází jižně od centra města, ztěžují územní podmínky. Most překračuje hluboké údolí řeky Šlapanky, kterým vede i tříkolejná trať ČD s manipulační kolejí. Západní stranu údolí tvoří strmý břeh s výškovým rozdílem 16.5 metrů a s četnými skalními výchozy. Svou výškou bude most tedy přesahovat 25 metrů. V prostoru pod mostem se navíc nachází nadzemní i podzemní inženýrské sítě a v korytu řeky Šlapanky žije chráněná vydra říční, což vyžaduje ohleduplnost při stavebních pracích.

„V současné době se dokončují práce na spodní stavbě – 2 pilíře máme hotové a postupně dokončujeme 4 chybějící, z nichž nejvyšší měří 21m. Zároveň připravujeme první pole nosné konstrukce pro betonáž na pevné podpěrné skruži, přičemž máme připraveno podbednění a budou navazovat armovací práce,“ uvedl stavbyvedoucí Ing. Michael Korec.

Zveřejněno: 16.6.2021

Stavba roku 2020 Olomouckého kraje

V pátek 4. června 2021 proběhlo za účasti hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka slavnostní vyhlášení cen Stavba roku 2020 Olomouckého kraje, kde společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s. získala dvě ocenění.

TITUL Stavba roku 2020 Olomouckého kraje v kategorii Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské získala stavba Tramvajové trati 8. května v Olomouci.

Autor: HBH Projekt spol. s.r.o.

Investor:  Statutární město Olomouc

Dodavatel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.

Ocenění za společnost IDS přebíral Ing. Miloš Kolouch, vedoucí střediska Kolejové stavby.

ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské získala stavba Město Litovel – zvýšení dopravní bezpečnosti v lokalitě Pavlínka.

Autor: Ing. Petr Musil, Link Projekt s.r.o.

Investor:  Město Litovel

Dodavatel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.

 

Více informací naleznete na webových stránkách Olomouckého kraje: https://www.olkraj.cz/olomoucky-kraj-zna-drzitele-cen-stavba-roku-2020-aktuality-10508.html

Zveřejněno: 7.6.2021

Program Antivirus

Společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. má  s Úřadem práce České republiky uzavřenou Dohodu o poskytování příspěvku z cíleného programu Antivirus č. OLA-CO-3010961/2020.

Do poskytování příspěvku dle výše uvedené Dohody z cíleného programu Antivirus je zapojen Evropský sociální fond. Příspěvek z Operačního programu Zaměstnanost byl hrazen z Evropského sociálního fondu (80,57 %) a ze státního rozpočtu ČR (19,43 %).

Zveřejněno: 3.6.2021

Přístav ve Veselí nad Moravou slavnostně otevřel

V sobotu 29. května proběhlo slavnostní otevření přístavu na Baťově kanále, za účasti zástupců vlády i stovek přihlížejících návštěvníků. Zmodernizovaný přístav ve Veselí nad Moravou teď bude nabízet 35 míst pro stání lodí, místa pro čerpání pohonných hmot i odčerpání odpadních vod.

Více informací naleznete na webu ČTK a ČT24:

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ve-veseli-nad-moravou-otevreli-zmodernizovany-pristav-batova-kanalu/2044030

https://ct24.ceskatelevize.cz/3319108-batuv-kanal-je-bohatsi-o-moderni-pristav-lodim-nabidne-i-specialni-benzinku

Zveřejněno: 2.6.2021

IDS v médiích: PJD Výškovická, Ostrava

V Ostravě na ulici Výškovická se již chýlí ke konci práce na modernizaci tramvajové trati, které zahrnovaly i rekonstrukci zastávek a křižovatky u obchodního centra Kotva.

V první polovině června by měl dovršit projekt na zhotovení zatravněné pevné jízdní dráhy, která měla za cíl zatraktivnit vzhled již zastaralé tramvajové trati i jejího nejbližší okolí.

Více informací naleznete v článku „Lokalita u Kotvy v Ostravě prokoukla, nabízí větší komfort pro místní i cestující“ na www.patriotmagazin.cz:

https://www.patriotmagazin.cz/lokalita-u-kotvy-v-ostrave-prokoukla-nabizi-vetsi-komfort-pro-mistni-i-cestujici?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

Zveřejněno: 10.05.2021

Dotazník spokojenosti 2021

Zeptali jsme se našich zaměstnanců…

V průběhu měsíce února jsme se dotázali našich zaměstnanců na míru jejich spokojenosti. Pomocí anonymního dotazníkového šetření jsme zjišťovali, jak jsou naši zaměstnanci spokojeni s fungováním ve firmě, pracovním prostředím, zavedenou firemní kulturou a procesy. A kde naopak vidí prostor pro zlepšení. Celkem bylo osloveno 89 zaměstnanců firmy, přičemž odpovědělo 64 z nich (72%), a to na 59 otázek.

Níže zveřejňujeme výsledky několika otázek z letošního dotazníku spokojenosti.

Děkujeme tímto všem respondentům za zpětnou vazbu, otevřenost a za podnětné a konstruktivní připomínky.

Zveřejněno dne: 19.4.2021