Aktuality

Přírůstek do naší flotily

Naše společnost pořídila v letošním roce nový stroj na středisko Mechanizace: dvoucestný bagr Liebherr 922 ZW i s příslušenstvím, včetně podbíjecího zařízení Windhhoff AST 8 UW.

Pořízením tohoto stroje se opět rozšířily naše možnosti a jeho přínos se naplno projevil již v květnu.

„První zatěžkávající zkouškou pro nový bagr a jeho podbíjecí agregát byla akce v Rudě nad Moravou,“ popisuje vedoucí vedoucí MTZ Přemysl Řezníček. Zde byly ve dnech 19. – 20. května 2020 provedeny práce za účelem obnovení provozu po nehodě na železničním mostě. „Mé díky patří všem zaměstnancům za mimořádné a rychlé nasazení, které přispělo k co nejrychlejší obnově provozu na trati,“ dodává.

Zveřejněno dne: 29.5.2020

Nový dvoucestný bagr Liebherr 922 ZW při opravě železničního mostu v Rudě nad Moravou. Foto: Luboš Polomský

Tramvajová trať 8. května

Stavba bude zahájena dne 15. 3. 2020. Dojde zde ke kompletní rekonstrukci tramvajové trati na ulici 8. května v Olomouci, v délce cca 320 m.

Tramvajová trať bude zcela demontována a opětovně vybudována způsobem tzv. pevné jízdní dráhy, tj. namontována na podpěrách a zalita do betonu. Součástí stavebních prací bude i kompletní rekonstrukce trolejového vedení, včetně osazení nových trakčních stožárů. Před montáží kolejového svršku dojde k rekonstrukci všech inženýrských sítí, tj. páteřní kanalizace, kanalizačních přípojek, vodovodu, vodovodních přípojek, stožárů el. osvětlení a kabelových tras. Po těchto pracích bude celá komunikace včetně chodníků nově předlážděna ze žulových kostek. Součástí stavby je i rekonstrukce tramvajové zastávky.

Předpokládaný termín ukončení stavby je k 15. 11. 2020.

                                                                                                                                                                             Zveřejněno dne: 03. 03. 2020

Manažerské školení – školení techniků 2020

V termínu od 11. 2. do 13. 2. 2020 probíhalo Manažerské školení pro zaměstnance firmy.
Školení zahájil generální ředitel Ing. Petr Buchta v prostorách NUTREND D.S., a.s. v Olomouci.

                                                                                                                                                     Zveřejněno dne: 19. 02. 2020

KDS nový člen holdingu

Novým členem holdingu se stala od srpna 2019 společnost KDS – Kladenská dopravní a strojní s.r.o.

                                                                                                                                                                     Zveřejněno dne: 09. 01. 2020

I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí

Na konci roku 2019 byla zabetonována první etapa nosné konstrukce mostu o délce 66 metrů. Mostovka v tomto místě přemosťuje hlavní železniční koridor Přerov – Ostrava. Začátkem tohoto roku dojde k odbednění této etapy a již začaly práce na dalších navazujících etapách nosné konstrukce.

                                                                                                                                                                             Zveřejněno dne: 08. 01. 2020

V měsíci říjnu zahajujeme výstavbu nosné konstrukce Přerovské estakády

V měsíci říjnu 2019 zahajujeme výstavbu nosné konstrukce Přerovské estakády na probíhající stavbě I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí.

                                                                                                                                                        Zveřejněno dne: 15. 10. 2019

V měsíci říjnu 2019 zahajujeme stavbu na Baťově kanálu

V měsíci říjnu 2019 zahajujeme stavbu: „Servisní stání služebních plavidel – Vnorovy I., Vnorovy II., Veselí n. M.“ na Baťově kanálu.

Investorem je Povodí Moravy, s.p. Termín dokončení stavby je 30.11.2020, zprovoznění plavby na Baťově kanálu je 30.4.2020.

                                                                                                                                                               Zveřejněno dne: 15. 10. 2019

Rapotín – oprava mostů

Dne 10. 10. 2019 byla v rámci stavby I/11 Rapotín – oprava mostů 11-096, 11-097 zabetonována nosná konstrukce SO 201 včetně opěr.

                                                                                                                                                   Zveřejněno dne: 15. 10. 2019

Silnice v Opavě uvedena do provozu

Dne 8. 10. 2019 byla slavnostně uvedena do provozu stavba Silnice I/11 Opava, severní obchvat- východní část. Investorem této zakázky bylo ŘSD- Správa Ostrava a naše společnost zde realizovala ve sdružení celkem  5 mostních objektů včetně 120ti metrové estakády.

                                                                                                                                                             Zveřejněno dne: 15. 10. 2019