Aktuality

PJD Výškovická: poslední betonáž

Dne 7. listopadu 2020 proběhla poslední betonáž na stavbě pevné jízdní dráhy na ulici Výškovická v Ostravě – 2. úsek mezi ulicemi Pavlovova a Čujkovova.

Na ulici Výškovická probíhá rekonstrukce druhého úseku tramvajové trati dle projektové dokumentace vypracované společností METROPROJEKT Praha a.s. Tento projekt má za cíl jak zmodernizovat zastaralou tramvajovou trať, tak zároveň i zatraktivnit její vzhled i nejbližší okolí, a to zhotovením zatravněné pevné jízdní dráhy systému W-tram.

Zveřejněno dne: 12.11.2020

Poslední betonáž na stavbě „PJD na ul. Výškovická – 2.úsek mezi ul. Pavlovova a ul. Čujkovova‘, ze dne 7.11.2020. Foto: Tomáš Matušek

Exkurze na stavbu: estakáda v Přerově-Předmostí

Koncem června 2020 se zaměstnanci IDS vydali na exkurzi na stavbu estakády nad železniční tratí v Přerově-Předmostí: „I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí“.

Prohlídka po stavbě estakády byla primárně určena pro zaměstnance z nevýrobního sektoru společnosti ve snaze o lepší poznání stavebního procesu. Uskutečnila se pár dní před betonáží jedné z etap nosné konstrukce mostu a proběhla pod taktovkou Ing. Jaromíra Zajíčka, vedoucího střediska silničních a železničních mostů – oblast Jih, a za přítomnosti vedení společnosti.

Práce byly započaty v říjnu 2018, stavbyvedoucím výstavby estakády byl určen p.Tomáš Krejčí. Stavba estakády v Přerově-Předmostí je klíčová především svým rozsahem a významem pro město Přerov. Má za cíl snížit dopravní zátěž v Předmostí – ulevit podjezdu pod železniční tratí a navazující křižovatce ulic Polní a Velká Dlážka. V budoucnu má navíc sloužit jako sjezdová větev do Přerova z plánované dostavby dálnice D1.

Co se rozsahu stavby týče, estakáda v Přerově-Předmostí, o délce nosné konstrukce 501,5 metrů, je význačná pro své přemostění jak hlavního železničního koridoru na trase Přerov-Bohumín, tak stávající místní komunikace. Tato dvoupruhová estakáda je položena na 18 pilířích a na její stavbu bude celkově použito bez mála 10 000 metrů krychlových betonu.

Předpokládané datum zprovoznění estakády je stanoveno na duben 2021.

Zveřejněno dne: 04.08.2020

Zaměstnanci společnosti IDS a.s. při exkurzi na stavbě estakády: „I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí“. Foto: Ivana Hrabalová

Spider ILD02 – terénní sekačka nově i v IDS

Dne 17. července 2020 proběhlo na zámku v Koryčanech předání nově zakoupené, dálkově řízené sekačky SPIDER ILD02.

Jedná se o nejvýkonnější model sekaček Spider, který je určen jak do náročných, těžko přístupných terénů, tak i pro jemné sečení parkové trávy či pohledových trávníků. Díky svému širokému využití bude sloužit na údržbu zeleně v rámci pole působnosti IDS, i k provádění údržby zeleně pro naše objednatele.

Zveřejněno dne: 21.07.2020

Dálkově řízená sekačka SPIDER ILD02 při své první zkoušce v Zámeckém parku v Koryčanech. Foto: Přemysl Řezníček

Šumvald: odstraňování škod po bleskových povodních

Od začátku července se firma IDS podílí na odstraňování škod po bleskových povodních v obci Šumvald a jeho přilehlé části Břevenec. Tyto obce na Uničovsku patří k nejpostiženějších oblastem, které byly v červnu 2020 zasaženy přívalovými dešti a následnými ničivými povodněmi.

Pomocí dvojice kráčejících bagrů Kaiser S2 se provádí odtěžení nánosů bahna a následné zpevňování koryta potoka Dražůvka. Dále pak probíhá čištění místních poldrů pro Lesy České republiky, které zde byly vybudovány v roce 2012 jako součást protipovodňových opatření.

Zveřejněno dne: 20.07.2020

Dvojice kráčejících bagrů Kaiser S2  při odstraňování škod po bleskových povodních v obcích Šumvald a Břevenec. Foto: Radek Kohoutek, Martin Ondruška

IDS staví novou provozní budovu

V listopadu 2019 začaly probíhat přípravné práce na nové provozní budově IDS v Olomouci-Holici. Akce s názvem „NOVOSTAVBA PROVOZNÍ BUDOVY IDS A.S., katastrální území Holice u Olomouce [641 227], č. parc. 331/1“ má za cíl vybudovat novou třípatrovou budovu pro společnost IDS building corporation, člena koncernu IDS.

Kvůli pandemii koronaviru proběhly úvodní práce bez slavnostního poklepání na základní kámen. Přesto v ulici U Cukrovaru stavba naplno běží již od začátku března 2020, kdy byly zbudovány základové konstrukce. Stavba průběžně roste podle plánovaného harmonogramu prací, v současné době je dokončován železobetonový monolitický skelet,“ uvedl stavbyvedoucí Milan Petrovčín.

Předpokládaný termín dokončení stavby je plánován na 31. července 2021.

Zveřejněno dne 10.07.2020

Fotogalerie:

IDS v médiích: tramvajová trať 8.května

Dne 9. července 2020 proběhl kontrolní den na staveništi tramvajové tratě na ulici 8.května v Olomouci, za přítomnosti primátora města Olomouce Miroslava Žbánka i náměstka pro investice Martina Majora.

Více informací v článku „Dvojitou zatáčku spojili na milimetr přesně. Při rekonstrukci 8.května dohnali skluz“ na www.olomoucky.rej.cz:

http://olomoucky.rej.cz/clanky/zpravy/4747-dvojitou-zatacku-spojili-na-milimetr-presne-pri-rekonstrukci-8-kvetna-dohnali

Zveřejněno dne 10.07.2020

Přírůstek do naší flotily

Naše společnost pořídila v letošním roce nový stroj na středisko Mechanizace: dvoucestný bagr Liebherr 922 ZW i s příslušenstvím, včetně podbíjecího zařízení Windhhoff AST 8 UW.

Pořízením tohoto stroje se opět rozšířily naše možnosti a jeho přínos se naplno projevil již v květnu.

„První zatěžkávající zkouškou pro nový bagr a jeho podbíjecí agregát byla akce v Rudě nad Moravou,“ popisuje vedoucí vedoucí MTZ Přemysl Řezníček. Zde byly ve dnech 19. – 20. května 2020 provedeny práce za účelem obnovení provozu po nehodě na železničním mostě. „Mé díky patří všem zaměstnancům za mimořádné a rychlé nasazení, které přispělo k co nejrychlejší obnově provozu na trati,“ dodává.

Zveřejněno dne: 29.5.2020

Nový dvoucestný bagr Liebherr 922 ZW při opravě železničního mostu v Rudě nad Moravou. Foto: Luboš Polomský

Tramvajová trať 8. května

Stavba bude zahájena dne 15. 3. 2020. Dojde zde ke kompletní rekonstrukci tramvajové trati na ulici 8. května v Olomouci, v délce cca 320 m.

Tramvajová trať bude zcela demontována a opětovně vybudována způsobem tzv. pevné jízdní dráhy, tj. namontována na podpěrách a zalita do betonu. Součástí stavebních prací bude i kompletní rekonstrukce trolejového vedení, včetně osazení nových trakčních stožárů. Před montáží kolejového svršku dojde k rekonstrukci všech inženýrských sítí, tj. páteřní kanalizace, kanalizačních přípojek, vodovodu, vodovodních přípojek, stožárů el. osvětlení a kabelových tras. Po těchto pracích bude celá komunikace včetně chodníků nově předlážděna ze žulových kostek. Součástí stavby je i rekonstrukce tramvajové zastávky.

Předpokládaný termín ukončení stavby je k 15. 11. 2020.

                                                                                                                                                                             Zveřejněno dne: 03. 03. 2020

Manažerské školení – školení techniků 2020

V termínu od 11. 2. do 13. 2. 2020 probíhalo Manažerské školení pro zaměstnance firmy.
Školení zahájil generální ředitel Ing. Petr Buchta v prostorách NUTREND D.S., a.s. v Olomouci.

                                                                                                                                                     Zveřejněno dne: 19. 02. 2020