Aktuality

Dokončeno: I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí

Nová okružní křižovatka ulic Polní – Velká Dlážka – Lipnická byla v úterý 21. září v odpoledních hodinách uvedena do provozu, tím je mimoúrovňové křížení v Přerově – Předmostí dokončeno.

Fotogalerii ze slavnostního přestřihnutí pásky za účasti generálního ředitele IDS Ing. Petra Buchty, naleznete v článku na Olomouckém deníku:

https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/predmosti-prerov-okruzni-krizovatka-lidl-2021.html

Zveřejněno: 23.09.2021

Stavba Vysočiny 2020

Dne 6. září 2021 proběhl pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka již 19. ročník vyhlášení soutěže Stavba Vysočiny, kde společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s. získala čestné uznání v kategorii Dopravní stavby. Čestné uznání bylo uděleno stavbě Cyklostezka podél řeky Sázavy, Havlíčkův Brod za bezkolizní řešení křížení cyklostezky s mostem v korytě řeky.

Majitel: Město Havlíčkův Brod

Provozovatel: Technické služby Havlíčkův Brod

Hlavní architekt a projektant: Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o., Brno

Hlavní zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Olomouce

 

Více informací naleznete na webových stránkách Stavba Vysočiny: https://www.stavbavysociny.cz/stavba-roku/archiv-souteznich-staveb/stavba-roku-kraje-vysocina-2020/cyklostezka-podel-reky-sazavy-havlickuv-brod

Zveřejněno: 07.092021

Soutěž o nejlepší fotografii Igráčka

1. června jsme na Den Dětí vyhlásili soutěž pro naše zaměstnance a jejich ratolesti o nejlepší fotografii Igráčka stavaře v barvách IDS.

Naši zaměstnanci měli celý červen a červenec k tomu, aby Igráčkovi vdechli život a zvěčnili ho na fotografii.

Do soutěže se nakonec přihlásilo celkem 13 fotografií a o těch nejlepších rozhodli naši zaměstnanci v anonymní anketě. Výběr těch nejpovedenějších fotografií si můžete prohlédnout v galerii níže.

Děkujeme všem našim fotografům, kteří se soutěže účastnili, i těm, kteří svými hlasy pomohli vybrat vítěze!

Zveřejněno: 17.08.2021

Exkurze na stavbu: přístav Veselí nad Moravou

V úterý 27. července 2021 vyrazili zaměstnanci IDS na exkurzi již zkolaudovaného přístavu na Baťově kanále ve Veselí nad Moravou.

Přístav ve Veselí nad Moravou byl slavnostně otevřen na konci května letošního roku za účasti zástupců vlády i stovek návštěvníků. A v tomto týdnu si ho zajeli prohlédnout i naši zaměstnanci. Po přístavu je provedl stavbyvedoucí Ing. Jan Pospíšil spolu s Ing. Jaromírem Zajíčkem, vedoucím střediska silničních a železničních mostů – oblast Jih.

Komentovaná prohlídka přístavu byla obohacena o vědomostní kvíz, při kterém se naši zaměstnanci například dozvěděli, že přístav ve Veselí nad Moravou je jediným přístavem s čerpací stanicí pohonných hmot pro veřejnost na Moravě. Co je to nádní voda nebo jak digitalizace prostupuje i do českého stavebnictví v podobě inteligentního modelu BIM (Building Information Modeling).

Prohlídka přístavu byla zakončena plavbou po Baťově kanále, kde zaměstnanci vyslechli mimo jiné i slova pana kapitána o historii Baťova kanálu.

Zveřejněno: 29.07.2021

Sbírka pro Jižní Moravu

Firma IDS spolu se svými zaměstnanci zorganizovala sbírku na pomoc lidem z Jižní Moravy, kterým tornádo vzalo střechu nad hlavou.

Po úderu ničivého tornáda, které ve čtvrtek 24. června 2021 zasáhlo Jižní Moravu, jsme zorganizovali sbírku na pomoc lidem, kteří přišli o domov. Částku vybranou mezi zaměstnanci společnost IDS ztrojnásobila a věnovala lidem postiženým tornádem na opravu jejich domovů.

Rozhodli jsme se pro přímou pomoc rodině Lucie Opluštilové a Josefa Kuby, jejichž rodinný dům v obci Hrušky byl zasažen tornádem a po rozhodnutí statika zdemolován. Mezi našimi zaměstnanci se vybrala částka 41 550,- Kč, která byla navýšena o příspěvek firmy ve výši 83 100,- Kč. Šek s celkovým darovaným obnosem 124 650,- Kč předal rodině generální ředitel společnosti IDS Ing. Petr Buchta za přítomnosti vedení společnosti přímo v místě jejich dnes již zbouraného domu v obci Hrušky.

V galerii můžete shlédnout fotografie jejich rodinného domu před zničením, po zasažení tornádem a zbylou základovou desku, která zůstala po demolici.

Rodině Lucie a Pepy přejeme hodně sil v obnově bydlení a zároveň níže zveřejňujeme jejich poděkování našim zaměstnancům:

 

Ještě jednou chceme moc poděkovat Vaší společnosti a zaměstnancům za neuvěřitelnou štědrost a solidaritu! Nikdy v životě jsem nezažila tak obrovskou vlnu solidarity, která se nám všem v postižených oblastech dostává.

Velmi Vám děkujeme, že nám pomáháte vrátit se zpátky domů.

S Vaší velkou pomocí to půjde zase o něco snadněji.

Ze srdce si vážíme veškeré projevené podpory a pomoci.

Budeme Vás informovat, jak pokračujeme a snad brzy opět na viděnou.

Lucie a Pepi z Hrušek

Zveřejněno: 21.07.2021

Soutežíme o Stavbu Vysočiny

Do letošního 19. ročníku soutěže Stavba Vysočiny – Stavba roku Kraje Vysočina byla jako jedna z 18 staveb přihlášena i naše stavba cyklostezky podél řeky Sázavy v Havlíčkově Brodě.

Více informací na stránkách Stavba Vysočiny:

https://www.stavbavysociny.cz/stavba-roku/archiv-souteznich-staveb/stavba-roku-kraje-vysocina-2020/cyklostezka-podel-reky-sazavy-havlickuv-brod#

Zveřejněno: 19.07.2021

PJD na Výškovické se zazelenala

Pevná jízdní dráha na Výškovické se zazelenala.

Travní koberce položeny. Modernizace tramvajové trati na ulici Výškovická v Ostravě dokončena.

 

Pro více informací viz článek na stránkách Dopravního podniku Ostrava:

https://www.dpo.cz/pro-cestujici/aktuality/novinky/5509-2021-06-18-tz-pavlovova-vyskovicka.html?fbclid=IwAR1Wfoqn0f1304Hg1BnOaGk4N5Dcq4QyrbaNM6RnBpXhdhz2IErY8wB4360

Zveřejněno: 25.6.2021

Zastávka MHD Kotva v Ostravě dokončena

V průběhu března a dubna 2021 probíhaly stavební práce na zastávce MHD Kotva na ulici Výškovická v katastrálním úřadu Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava.

 • Zakázka: 20038 – Zastávka MHD Kotva, ulice Výškovická
 • Investor: Statutární město Ostrava
 • Termín dokončení: 28.dubna 2021

 

Předmětem akce byla:

 • rekonstrukce stávajících nástupních tramvajových ostrůvků v obou směrech
 • rozšíření křižovatky na ul. Výškovická (silnice II/4787), začlenění cyklistické stezky do přidruženého prostoru křižovatky ve směru ul. Volgogradská-Čujkovova
 • rekonstrukce autobusových zastávek příměstské dopravy
 • rekonstrukce stávající světelné signalizace (SSZ)
 • vybudování přechodů pro chodce přes tramvajové těleso tvaru „Z“ s celogumovými, pochozími, demontovatelnými panely
 • rekonstrukce kanalizace a úpravu kolejiště v prostoru křižovatky
 • přeložky stávajících inženýrských sítí (veřejného osvětlení, kamerového systému OVANET, trakčních kabelů, trolejového vedení)
 • úprava horkovodu a sadové úpravy

Zveřejněno: 23.6.2021

Most na JV obchvatu Havlíčkova Brodu již dostává obrysy

 • Zakázka: SO 206 – Most na sil. I/38 přeš řeku Šlapanku a trať ČD
 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Délka mostu: 271.02 m
 • Výška mostu: 25.50 m
 • Předpokládaný termín dokončení: podzim 2022

 

Most přes řeku Šlapanku a trať ČD Jihlava – Havlíčkův Brod je nejdelším ze sedmi mostních objektů na budovaném jihovýchodním obchvatu Havlíčkova Brodu. Celková délka mostu bude 271.02 metrů. Stavbu mostu, který se nachází jižně od centra města, ztěžují územní podmínky. Most překračuje hluboké údolí řeky Šlapanky, kterým vede i tříkolejná trať ČD s manipulační kolejí. Západní stranu údolí tvoří strmý břeh s výškovým rozdílem 16.5 metrů a s četnými skalními výchozy. Svou výškou bude most tedy přesahovat 25 metrů. V prostoru pod mostem se navíc nachází nadzemní i podzemní inženýrské sítě a v korytu řeky Šlapanky žije chráněná vydra říční, což vyžaduje ohleduplnost při stavebních pracích.

„V současné době se dokončují práce na spodní stavbě – 2 pilíře máme hotové a postupně dokončujeme 4 chybějící, z nichž nejvyšší měří 21m. Zároveň připravujeme první pole nosné konstrukce pro betonáž na pevné podpěrné skruži, přičemž máme připraveno podbednění a budou navazovat armovací práce,“ uvedl stavbyvedoucí Ing. Michael Korec.

Zveřejněno: 16.6.2021

Stavba roku 2020 Olomouckého kraje

V pátek 4. června 2021 proběhlo za účasti hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka slavnostní vyhlášení cen Stavba roku 2020 Olomouckého kraje, kde společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s. získala dvě ocenění.

TITUL Stavba roku 2020 Olomouckého kraje v kategorii Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské získala stavba Tramvajové trati 8. května v Olomouci.

Autor: HBH Projekt spol. s.r.o.

Investor:  Statutární město Olomouc

Dodavatel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.

Ocenění za společnost IDS přebíral Ing. Miloš Kolouch, vedoucí střediska Kolejové stavby.

ČESTNÉ UZNÁNÍ v kategorii Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské získala stavba Město Litovel – zvýšení dopravní bezpečnosti v lokalitě Pavlínka.

Autor: Ing. Petr Musil, Link Projekt s.r.o.

Investor:  Město Litovel

Dodavatel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.

 

Více informací naleznete na webových stránkách Olomouckého kraje: https://www.olkraj.cz/olomoucky-kraj-zna-drzitele-cen-stavba-roku-2020-aktuality-10508.html

Zveřejněno: 7.6.2021

Program Antivirus

Společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. má  s Úřadem práce České republiky uzavřenou Dohodu o poskytování příspěvku z cíleného programu Antivirus č. OLA-CO-3010961/2020.

Do poskytování příspěvku dle výše uvedené Dohody z cíleného programu Antivirus je zapojen Evropský sociální fond. Příspěvek z Operačního programu Zaměstnanost byl hrazen z Evropského sociálního fondu (80,57 %) a ze státního rozpočtu ČR (19,43 %).

Zveřejněno: 3.6.2021