Aktuality

Slavnostní přestřihnutí symbolické pásky

Ve středu 14. prosince 2022 se ve Slavkově u Brna konalo slavnostní přestřihnutí symbolické pásky.

Tiskovou zprávu naleznete zde: https://www.slavkov.cz/po-dvou-letech-skoncila-ve-slavkove-nejnarocnejsi-dopravni-stavba-mesto-propojuje-opravena-trikilometrova-silnice/

Zveřejněno: 28.12.2022

Úprava náměstí Družby v Ostravě-Porubě Etapa A2

Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě – etapa A2

Předmětem projektu byla úprava veřejného prostranství severní části náměstí Družby kolem ulice Sokolovská – prostoru před obchodním centrem Bohemia. Tato etapa zahrnovala úpravy „kamenného“ náměstí a řešení ploch ze severní strany ulice Sokolovská. Jednalo se především o vytvoření vyššího pobytového plata, které navazuje na přilehlé komerční jednotky podél celého objektu Bohemia. Přechod do nižší části náměstí tvoří vyrovnávací terénní stupně, které je možné využít v méně frekventovaných polohách pro odpočinek a posezení. Na hlavních komunikačních směrech je výškový rozdíl překonán regulérními venkovními schodišti. Mezi stupně je umístěna šikmá plocha s vodním prvkem. K ulici Sokolovská přiléhají segmenty šikmých parkovacích stání, které jsou doplněny o zeleň a jsou vymezeny betonovými zídkami.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Zveřejněno: 28.12.2022

Rekonstrukce estakády D46 Prostějov

Na klíčové dopravní stavbě v Olomouckém kraji „REKONSTRUKCE ESTAKÁDY D46 PROSTĚJOV“ byla společností IDS a. s. oproti plánovanému harmonogramu dokončeny stavební práce v před termínu, což významně přispělo k uvolnění dopravy.

Od 30.9.2022  bylo vše připraveno na spuštění do provozu. Mimořádné úsilí všech pracovníků ke splnění milníků požadovaných objednatelem ŘSD ČR přispěje k plynulejší dopravě na dálnici D46 na trase Brno – Olomouc. V příštím roce 2023 bude rekonstrukce pokračovat na objektu SO 201 (levý most). Dokončení celkové rekonstrukce na nejdelší mostní konstrukci na D46 je plánována na říjen 2023.

Zveřejněno: 05.10.2022

Exkurze: Ostravská estakáda a PJD

V úterý 26. července 2022 se vydali naši zaměstnanci na exkurzi dvou právě probíhajících staveb v Ostravě.

První zastávkou byla stavba Vítkovické estakády, po které zaměstnance provedl stavbyvedoucí Ing. Tomáš Krejčí. Předmětem akce je celková demolice původní estakády a následná výstavba mostů ev.č. 11-142A.1 a 11-142.2.

 • Název zakázky: „1124-I/11 Ostrava-Vítkovice, mosty ev. č. 11-142A.1 a 11-142.2“
 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Druhou navštívenou stavbou byla pevná jízdní dráha na ulici Opavská, která probíhá v červenci a srpnu letošního roku. Stavbou PJD zaměstnance provedl stavbyvedoucí Ing. Tomáš Slonka a Ing. Tomáš Matušek, ředitel divize.

 • Název zakázky: „PJD na ulici Opavská II, Ostrava“
 • Investor: Dopravní podnik Ostrava a.s.

V galerii naleznete fotografie z exkurze po obou stavbách.

Zveřejněno: 28.07.2022

Dokončeno: II/414 Drnholec – Mikulov, most ev. č. 414-007

V červnu 2022 byla dokončena a předána stavba mostu II/414 Drnholec – Mikulov, most ev. č. 414-007:

 • Zakázka: II/414 Drnholec – Mikulov, most ev. č. 414-007
 • Místo stavby: Most ev. č. 414-007 – most mezi obcemi Drnholec a Novosedly pře řeku v Dyji
 • Investor: Správa a údržba silnic JMK
 • Cena: 49 257 152 Kč bez DPH
 • Délka mostu: 98 m
 • Doba realizace: 5/2021 – 6/2022

Vzhledem k havarijnímu stavu původní nosné konstrukce bylo rozhodnuto o náhradě celého mostního objektu. Velkotonážním jeřábem byla snesena stávající NK a odbourány krajní podpěry, jež byly nově vybetonovány. Mezilehlé pilíře byly po zhodnocení stavu také zdemolovány a v jejich místě byly vystavěny nové stejného tvaru. Nová NK je složena z 21 předpjatých tyčových prefabrikátů dl 29,5m. Most má 3 prostá pole se spřaženou deskou tl. 25cm. Šířka mostu i s římsami je 9,55m.

V galerii naleznete fotografie z průběhu stavby a můžete i porovnat finální podobu nového mostu s jeho původním stavem.

Zveřejněno: 29.06..2022

Tramvajová trať na Nové Sady z ptačí perspektivy

 • Zakázka: Tramvajová trať II. etapy – Nové Sady – Povel II
 • Investor: Statutární město Olomouc
 • Zhotovitel: Sdružení „TT Nové Sady – Povel II“ (OHL ŽS, a.s. + IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.)
 • Délka trati: 1 200 m
 • Předpokládaný termín dokončení: říjen 2022

 

Stavební práce na tramvajové trati II. etapy – Nové Sady – Povel II se v průběhu dubna přesunuly na opačný konec Zikovy ulice, kde proběhla druhá betonáž, a to na křižovatce ulic Zikova a Schweitzerova.

Podívejte se do fotogalerie na záběry z dronu z betonáže dne 12. dubna 2022.

Zveřejněno: 26.04.2022

Cena hejtmana JMK – Přístav Veselí n. Moravou

Ve čtvrtek 21. dubna 2022 jsme na jubilejním 20. ročníku soutěže Stavba Jihomoravského kraje, která se konala v prostorách auly Fakulty Stavební na VUT v Brně, převzali ocenění Cena hejtmana JMK, a to za stavbu rekreačního přístavu ve Veselí nad Moravou.

 

 • Zakázka: Rekreační přístav Veselí nad Moravou
 • Investor: ŘVC ČR, Praha
 • Zhotovitel: Společnost rekreační přístav (IDS Olomouc a.s., LABSKÁ strojní a stavební společnost s.r.o. Pardubice)
 • Projektant: SWECO HYDROPROJEKT, a.s. Praha

 

Děkujeme našemu stavbyvedoucímu Ing. Janu Pospíšilovi za skvěle odvedenou práci, všem, kteří se s námi na realizaci této stavební zakázky podíleli a v neposlední řadě také odborné porotě.

Prohlédněte si fotogalerii:

Zveřejněno: 25.04.2022

Tramvajová trať na Nové Sady po první betonáži

 • Zakázka: Tramvajová trať II. etapy – Nové Sady – Povel II
 • Investor: Statutární město Olomouc
 • Zhotovitel: Sdružení „TT Nové Sady – Povel II“ (OHL ŽS, a.s. + IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.)
 • Délka trati: 1 200 m
 • Předpokládaný termín dokončení: říjen 2022

 

Stavební práce na tramvajové trati II. etapy – Nové Sady – Povel II běží dle harmonogramu, již je zabetonována první část pevné jízdní dráhy na začátku ulice Zikova.

Nyní pokračují práce na křižovatce ulic Schweitzerova a Zikova.

Zveřejněno: 06.04.2022

Novinka v IDS: Autojeřáb Liebherr 1050 1.3

V letošní stavební sezóně převzalo středisko mechanizace a dopravy nový autojeřáb Liebherr 1050 1.3

Jedná se o mobilní jeřáb s nosností 50 tun, který byl poprvé naplno využit při betonáži mostu na budovaném jihovýchodních obchvatu Havlíčkova Brodu, u zakázky SO 206 – most na silnici I/38 přeš řeku Šlapanku a trať ČD.

Zveřejněno: 3.11.2021

Dokončeno: I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí

Nová okružní křižovatka ulic Polní – Velká Dlážka – Lipnická byla v úterý 21. září v odpoledních hodinách uvedena do provozu, tím je mimoúrovňové křížení v Přerově – Předmostí dokončeno.

Fotogalerii ze slavnostního přestřihnutí pásky za účasti generálního ředitele IDS Ing. Petra Buchty, naleznete v článku na Olomouckém deníku:

https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/predmosti-prerov-okruzni-krizovatka-lidl-2021.html

Zveřejněno: 23.09.2021