Aktuality

Estakáda D 46

Provoz obnoven

V první polovině listopadu došlo k dokončení a obnově plného provozu na jednom z velmi vytížených dopravních úseků na trase Olomouc – Brno.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Zveřejněno: 23. 11.2023

Sportovní den

Ve čtvrtek  22. června 2023 se pořádal sportovní den pro zaměstnance.

Čtvrteční den měli možnost zaměstnanci IDS strávit trochu netradičním, avšak aktivním způsobem. Výšlap na Lysou horu byl příjemným zpestřením každodenních pracovních aktivit.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Zveřejněno: 30.06.2023

Otevření rozšířeného přístaviště ve Strážnici

V pátek 23. června 2023 se v konalo slavnostní otevření přístaviště na Baťově kanálu.

Firma pravidelně realizuje přístavy, přístaviště a servisní stání na Baťově kanále. Do povědomí širší veřejnosti jsme se dostali také přístavem Veselí nad Moravou.

Během pouhých 5 měsíců jsme vybudovali přístaviště ve Strážnici. Stávající přístaviště se rozšířilo o dalších 15 stání pro lodě. Nově zrealizované přístaviště dokonale zapadá do prostředí místního skanzenu.

Zveřejněno: 30.06.2023

Slavnostní přestřihnutí symbolické pásky

Ve středu 14. prosince 2022 se ve Slavkově u Brna konalo slavnostní přestřihnutí symbolické pásky.

Tiskovou zprávu naleznete zde: https://www.slavkov.cz/po-dvou-letech-skoncila-ve-slavkove-nejnarocnejsi-dopravni-stavba-mesto-propojuje-opravena-trikilometrova-silnice/

Zveřejněno: 28.12.2022

Úprava náměstí Družby v Ostravě-Porubě Etapa A2

Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě – etapa A2

Předmětem projektu byla úprava veřejného prostranství severní části náměstí Družby kolem ulice Sokolovská – prostoru před obchodním centrem Bohemia. Tato etapa zahrnovala úpravy „kamenného“ náměstí a řešení ploch ze severní strany ulice Sokolovská. Jednalo se především o vytvoření vyššího pobytového plata, které navazuje na přilehlé komerční jednotky podél celého objektu Bohemia. Přechod do nižší části náměstí tvoří vyrovnávací terénní stupně, které je možné využít v méně frekventovaných polohách pro odpočinek a posezení. Na hlavních komunikačních směrech je výškový rozdíl překonán regulérními venkovními schodišti. Mezi stupně je umístěna šikmá plocha s vodním prvkem. K ulici Sokolovská přiléhají segmenty šikmých parkovacích stání, které jsou doplněny o zeleň a jsou vymezeny betonovými zídkami.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Zveřejněno: 28.12.2022

Rekonstrukce estakády D46 Prostějov

Na klíčové dopravní stavbě v Olomouckém kraji „REKONSTRUKCE ESTAKÁDY D46 PROSTĚJOV“ byla společností IDS a. s. oproti plánovanému harmonogramu dokončeny stavební práce v před termínu, což významně přispělo k uvolnění dopravy.

Od 30.9.2022  bylo vše připraveno na spuštění do provozu. Mimořádné úsilí všech pracovníků ke splnění milníků požadovaných objednatelem ŘSD ČR přispěje k plynulejší dopravě na dálnici D46 na trase Brno – Olomouc. V příštím roce 2023 bude rekonstrukce pokračovat na objektu SO 201 (levý most). Dokončení celkové rekonstrukce na nejdelší mostní konstrukci na D46 je plánována na říjen 2023.

Zveřejněno: 05.10.2022

Exkurze: Ostravská estakáda a PJD

V úterý 26. července 2022 se vydali naši zaměstnanci na exkurzi dvou právě probíhajících staveb v Ostravě.

První zastávkou byla stavba Vítkovické estakády, po které zaměstnance provedl stavbyvedoucí Ing. Tomáš Krejčí. Předmětem akce je celková demolice původní estakády a následná výstavba mostů ev.č. 11-142A.1 a 11-142.2.

 • Název zakázky: „1124-I/11 Ostrava-Vítkovice, mosty ev. č. 11-142A.1 a 11-142.2“
 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Druhou navštívenou stavbou byla pevná jízdní dráha na ulici Opavská, která probíhá v červenci a srpnu letošního roku. Stavbou PJD zaměstnance provedl stavbyvedoucí Ing. Tomáš Slonka a Ing. Tomáš Matušek, ředitel divize.

 • Název zakázky: „PJD na ulici Opavská II, Ostrava“
 • Investor: Dopravní podnik Ostrava a.s.

V galerii naleznete fotografie z exkurze po obou stavbách.

Zveřejněno: 28.07.2022

Dokončeno: II/414 Drnholec – Mikulov, most ev. č. 414-007

V červnu 2022 byla dokončena a předána stavba mostu II/414 Drnholec – Mikulov, most ev. č. 414-007:

 • Zakázka: II/414 Drnholec – Mikulov, most ev. č. 414-007
 • Místo stavby: Most ev. č. 414-007 – most mezi obcemi Drnholec a Novosedly pře řeku v Dyji
 • Investor: Správa a údržba silnic JMK
 • Cena: 49 257 152 Kč bez DPH
 • Délka mostu: 98 m
 • Doba realizace: 5/2021 – 6/2022

Vzhledem k havarijnímu stavu původní nosné konstrukce bylo rozhodnuto o náhradě celého mostního objektu. Velkotonážním jeřábem byla snesena stávající NK a odbourány krajní podpěry, jež byly nově vybetonovány. Mezilehlé pilíře byly po zhodnocení stavu také zdemolovány a v jejich místě byly vystavěny nové stejného tvaru. Nová NK je složena z 21 předpjatých tyčových prefabrikátů dl 29,5m. Most má 3 prostá pole se spřaženou deskou tl. 25cm. Šířka mostu i s římsami je 9,55m.

V galerii naleznete fotografie z průběhu stavby a můžete i porovnat finální podobu nového mostu s jeho původním stavem.

Zveřejněno: 29.06..2022

Tramvajová trať na Nové Sady z ptačí perspektivy

 • Zakázka: Tramvajová trať II. etapy – Nové Sady – Povel II
 • Investor: Statutární město Olomouc
 • Zhotovitel: Sdružení „TT Nové Sady – Povel II“ (OHL ŽS, a.s. + IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.)
 • Délka trati: 1 200 m
 • Předpokládaný termín dokončení: říjen 2022

 

Stavební práce na tramvajové trati II. etapy – Nové Sady – Povel II se v průběhu dubna přesunuly na opačný konec Zikovy ulice, kde proběhla druhá betonáž, a to na křižovatce ulic Zikova a Schweitzerova.

Podívejte se do fotogalerie na záběry z dronu z betonáže dne 12. dubna 2022.

Zveřejněno: 26.04.2022

Cena hejtmana JMK – Přístav Veselí n. Moravou

Ve čtvrtek 21. dubna 2022 jsme na jubilejním 20. ročníku soutěže Stavba Jihomoravského kraje, která se konala v prostorách auly Fakulty Stavební na VUT v Brně, převzali ocenění Cena hejtmana JMK, a to za stavbu rekreačního přístavu ve Veselí nad Moravou.

 

 • Zakázka: Rekreační přístav Veselí nad Moravou
 • Investor: ŘVC ČR, Praha
 • Zhotovitel: Společnost rekreační přístav (IDS Olomouc a.s., LABSKÁ strojní a stavební společnost s.r.o. Pardubice)
 • Projektant: SWECO HYDROPROJEKT, a.s. Praha

 

Děkujeme našemu stavbyvedoucímu Ing. Janu Pospíšilovi za skvěle odvedenou práci, všem, kteří se s námi na realizaci této stavební zakázky podíleli a v neposlední řadě také odborné porotě.

Prohlédněte si fotogalerii:

Zveřejněno: 25.04.2022

Tramvajová trať na Nové Sady po první betonáži

 • Zakázka: Tramvajová trať II. etapy – Nové Sady – Povel II
 • Investor: Statutární město Olomouc
 • Zhotovitel: Sdružení „TT Nové Sady – Povel II“ (OHL ŽS, a.s. + IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.)
 • Délka trati: 1 200 m
 • Předpokládaný termín dokončení: říjen 2022

 

Stavební práce na tramvajové trati II. etapy – Nové Sady – Povel II běží dle harmonogramu, již je zabetonována první část pevné jízdní dráhy na začátku ulice Zikova.

Nyní pokračují práce na křižovatce ulic Schweitzerova a Zikova.

Zveřejněno: 06.04.2022