Certifikáty a ostatní dokumenty

Ke stažení

Zajištěné certifikáty

Zajištění kvalitní služby zákazníkovi jsme podložili získáním certifikátů systému managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2016. Pro další zvýšení úrovně bezpečnosti při práci proběhla certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN ISO 45001:2018

Jsme držiteli následujících dílčích certifikátů pro produkty:

Rejstřík doplňkových osvědčení strojvedoucích: