Projekční a inženýrská činnost

Studie a projekty
vypracování dokumentace

Projekční a inženýrská činnost

  • vypracování studie proveditelnosti, vypracování projektu pro územní a stavební řízení včetně realizačního projektu
  • projekty skladových a průmyslových hal včetně infrastruktury (areálových komunikací, zpevněných ploch a inženýrských sítí)
  • projekty komunikací, chodníků, parkovacích stání
  • projekty mostů, lávek a vypracování mostních listů
  • projekty administrativních budov
  • projekty rekonstrukcí budov
  • projekty drobné architektury (opěrné zídky, ploty, přístřešky)
  • vypracování dokumentace potřebné k povolení odstranění staveb (demolic)

Kontaktní osoby

Ing. Petr Štencl

vedoucí nabídkového oddělení
+420 606 754 434
stencl@ids-olomouc.cz

Ing. Emil Hučín

projektant
+420 777 360 180
hucin@ids-olomouc.cz