Dne 10. 10. 2019 byla v rámci stavby I/11 Rapotín – oprava mostů 11-096, 11-097 zabetonována nosná konstrukce SO 201 včetně opěr.

                                                                                                                                                   Zveřejněno dne: 15. 10. 2019