V měsíci říjnu 2019 zahajujeme stavbu: „Servisní stání služebních plavidel – Vnorovy I., Vnorovy II., Veselí n. M.“ na Baťově kanálu.

Investorem je Povodí Moravy, s.p. Termín dokončení stavby je 30.11.2020, zprovoznění plavby na Baťově kanálu je 30.4.2020.

                                                                                                                                                               Zveřejněno dne: 15. 10. 2019