I/11 Opava, severní obchvat – východní část

 

Termín realizace: únor 2017 – květen 2020
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava

 

Realizované mostní objekty:

  • C201 – Most na prodloužené Mostní přes Plšťský potok

Finanční objem: 5 645 621,66 Kč bez DPH (IDS Olomouc a.s. 97,86%, oddíl Komunikace KARETA s.r.o. 2,14%)

  • C202 – Most na sil. III/01129 přes Plšťský potok

Finanční objem: 7 929 860,61 Kč bez DPH (IDS Olomouc a.s. 97,57%, oddíl Komunikace KARETA s.r.o. 2,43%)

  • C204 – Most na severních obchvatu přes MK a sil. I-46 v km 2,507 – 2 622

Finanční objem: 62 373 100,86 Kč (IDS Olomouc a.s. 96,29 %, oddíl Komunikace M-SILNICE a.s. 3,71 %)

  • C206 – Most na okružní křižovatce přes cyklistickou stezku v km 0,022

Finanční objem: 3 207 384,11 Kč bez DPH (IDS Olomouc a.s.)

  • C207 – Most na okružní křižovatce přes cyklistickou stezku v km 0,343

Finanční objem: 3 016 188,26 Kč bez DPH (IDS Olomouc a.s.)

 

Popis hlavního objektu:

C204 – Most na severních obchvatu přes MK a sil. I-46 v km 2,507 – 2 622

Převáděná komunikace I/11 překračuje v místě křížení místní komunikaci v prvním a silnici I/46 ve čtvrtém poli. Ve třetím poli přemosťuje příjezdovou komunikaci k rodinnému domu. Trámová betonová předpjatá plnostěnná konstrukce o pěti polích (rozpětí 20,0 + 2x 27,85 + 22,0 +17,3), kolmá, s horní mostovkou tvořenou spojitým nosníkem – předpjatým dvojtrámem. Délka 129,6 m. Plocha nosné konstrukce 1649,7 m2. Volná šířka 11,5 m.

Spodní stavba monolitická železobetonová , založení hlubinné na velkoprůměrových pilotách délky 16 a 18m. Před provedením vrtání realizováno pažení výkopových jam pomocí zaražení Larsenových stěn. Hluché vrtání pilot. Mostní závěr ocelový rozměr 1400 x 1400 mm se zkosením hran 200 x 200 mm. Přechodová oblast za rubem opěr řešena pomocí přechodové desky. Vzhledem k velké výšce násypu byl na místě OP6 zřízen konsolidační násyp.

Most opatřen protihlukovými stěnami výšky 4,0 m nad horní hranou obruby. Stěna tvořena ocelovými sloupy HEA 160 kotvenými přes patní desku do kotevních přípravků zabetonovaných do římsy mostu. Výplň PHS do výšky 0,5 m tvořena betonovými soklovými panely, vrchní část výplní s tónovaným odstínem SKY BLUE doplněná vypískováním proužků.

Back to list