Oprava kolejí a výhybek v žst. Přerov

 

Termín realizace: únor 2021 – květen 2021
Finanční objem:  21 828 870,55 Kč bez DPH
Investor: Správa železnic, státní organizace

 

Popis:

Předmětem akce byla oprava vícekolejné elektrifikované trati v železniční stanici Přerov.

Bylo provedeno:

  • čištění kolejového lože
  • výměny kolejiva a ostatních součástí železničního svršku
  • oprava odvodnění
  • zřízení bezstykové koleje
Back to list