Zastávka MHD Kotva, ulice Výškovická

 

Termín realizace: červenec 2020 – duben 2021
Finanční objem:  58 165 164,83 Kč bez DPH
Investor: Statutární město Ostrava

 

Popis:

Předmětem díla byla:

 • rekonstrukce stávajících nástupních tramvajových ostrůvků v obou směrech
 • rozšíření křižovatky na ulici Výškovická (silnice II/4787)
 • začlenění cyklistické stezky do přidruženého prostoru křižovatky ve směru ul. Volgogradská-Čujkova
 • rekonstrukce autobusových zastávek příměstské dopravy
 • rekonstrukce stávající světelné signalizace (SSZ)
 • vybudování přechodů pro chodce přes tramvajové těleso tvaru „Z“ s celogumovými, pochůzími, demontovatelnými panel
 • rekonstrukce kanalice
 • úprava kolejiště
 • přeložky stávajících inženýrských sítí (veřejného osvětlení, kamerového systému OVANET, trakčních kabelů, trolejového vedení)
 • úprava horkovodu
 • sadové úpravy
Back to list